Te veel afgedragen premies?
Wij vorderen ze voor u terug!

Enroute is uw gids in het doolhof van de sociale verzekeringswetten

 Vrijblijvend gesprekOfferte aanvragen

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks laten werkgevers miljarden euro’s liggen die door de Belastingdienst beschikbaar zijn gesteld voor terugvorderingen. Benieuwd hoeveel u aan onterechte premies heeft afgedragen?

Premiescan - Gemorst Geld

Regelmatig laten werkgevers een aanzienlijk bedrag aan onbenutte subsidiegelden liggen. En dat is niet zo gek. Het vakgebied van sociale zekerheid is complexe materie en is voortdurend aan veranderende wet- en regelgeving onderhevig. Vaak doen werkgevers onvoldoende gedegen onderzoek naar een eventuele uitkeringsverleden van hun werknemers, ook in de jaren ver voor hun indiensttreding.

De afgelopen jaren heeft de overheid diverse stimuleringsregelingen in het leven geroepen om de werkgelegenheid te bevorderen. Per regeling gelden er andere voorwaarden die vaak jaarlijks wijzigen. Werkgevers hebben er dus een hele kluif aan om optimaal te besparen op werkgeverslasten.

Onze werkwijze

Enroute biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of u als werkgever alle subsidiemogelijkheden heeft gebruikt en niet te veel heeft afgedragen aan de fiscus. Door middel van een zogenaamde premiescan op uw personeels- en salarisadministratie beoordelen wij de juistheid van de premieafdrachten aan de belastingdienst.

Voor de uitvoering van de premiescan werken we met een vragenlijst. Daarnaast dienen we te beschikken over de gegevens van de betreffende salarisadministraties in de te onderzoeken jaren. De overzichten die wij daarvoor nodig hebben, vragen we bij u op, nadat we de te controleren onderdelen samen met u hebben vastgesteld. Wij zullen als expert het hele traject van dossiervorming voor onze rekening nemen en uiteindelijk een eindrapport opleveren wat volledig aan alle wet- en regelgeving voldoet. Hierdoor heeft u geen omkijken meer naar het opvragen en opmaken van de benodigde bewijslast, ons dossier kan rechtstreeks in uw personeelsadministratie worden bewaard.

Onderdelen premiescan

  • Afdracht sociale verzekeringspremies UWV/Belastingdienst
  • Gedifferentieerde WGA premie (werkhervattingskas)
  • Recht op premievrijstelling, premiekorting en mobiliteitsbonus
  • Recht op vangnetsituaties Ziektewet en WIA (No-Risk polis)
  • Wet Vermindering Afdracht en overige fiscale (stimulerings)regelingen
  • Afdrachtsvermindering onderwijs en subsidie praktijkleren
  • Quotum arbeidsbeperkten (participatiewet)

Reikwijdte

Het onderzoek richt zich op de personeelsgegevens van de afgelopen 7 jaren. Met de uitkomst van ons onderzoek is het mogelijk om met terugwerkende kracht over de laatste 5 jaar de te veel afgedragen premies terug te vorderen middels correctie loonaangiften en/of bezwaarschriften te sturen richten UWV/Belastingdienst.

 

Meer informatie?

Enroute is een gerenommeerd adviesbureau op het gebied sociale zekerheid en HR-regelingen en biedt al ruim 7 jaar hulp aan bedrijven bij het detecteren en terugvorderen van teveel betaalde premies en onbenutte subsidiegelden. 
Bij ruim 85% van de door ons afgeronde onderzoeken hebben wij aanzienlijke bedragen weten te realiseren die met succes zijn teruggevorderd bij de Belastingdienst en of UWV.

Over Enroute Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV