Te veel afgedragen premies?
Wij vorderen ze voor u terug!

Enroute is uw gids in het doolhof van de sociale verzekeringswetten

 Vrijblijvend gesprekOfferte aanvragen

 

 

 

 

Ruim 85% van onze opdrachtgevers liet geld liggen vanwege het verkeerd toepassen van wet- en regelgeving. De resultaten na onderzoek variëren gemiddeld van enkele duizenden tot vele tienduizenden euro's voordeel

Werkgevers laten geld liggen

Wetgeving op het gebied van sociale zekerheid is ingewikkeld en verandert snel. Werkgevers hebben er een dagtaak aan om alle wijzigingen bij te houden en in te zetten voor hun onderneming. De nadruk ligt vooral op het voorkomen van boetes. En dat ligt voor de hand. Veel ondernemers weten niet dat ze vaak te veel premies afdragen aan de Belastingdienst voor een deel van hun werknemers. Zij komen er niet aan toe om te besparen op deze lasten. Simpelweg omdat de regelingen niet eenvoudig te doorgronden zijn en zij als werkgever risico lopen fouten te maken in de toepassing van de regelingen. Met soms boetes tot gevolg.

Besparen op werkgeverslasten

De afgelopen jaren heeft de overheid diverse stimuleringsregelingen in het leven geroepen om de werkgelegenheid te bevorderen. Per regeling gelden er andere voorwaarden die vaak jaarlijks wijzigen. Werkgevers hebben er dus een hele kluif aan om optimaal te besparen op werkgeverslasten.

Premiescan

Enroute biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of u als werkgever alle subsidiemogelijkheden heeft gebruikt en niet te veel heeft afgedragen aan de fiscus. Door middel van een zogenaamde premiescan op uw personeels- en salarisadministratie beoordelen wij de juistheid van de premieafdrachten aan de belastingdienst.

Onderdelen

  • Afdracht sociale verzekeringspremies UWV/Belastingdienst
  • Gedifferentieerde WGA premie (werkhervattingskas)
  • Recht op premievrijstelling, premiekorting en mobiliteitsbonus
  • Recht op vangnetsituaties Ziektewet en WIA (No-Risk polis)
  • Wet Vermindering Afdracht en overige fiscale (stimulerings)regelingen
  • Afdrachtsvermindering onderwijs en subsidie praktijkleren
  • Quotum arbeidsbeperkten (participatiewet)

No Cure - No Pay

De premiescan voeren we uit op basis van no cure no pay. Wij voeren een grondige analyse uit over de afgelopen vijf boekjaren van uw loonadministratie en vorderen onterecht afgedragen premies voor u terug bij de Belastingdienst. Mocht onze analyse niets opleveren, dan betaalt u niets. Maar u heeft dan wel de zekerheid dat u niets laat liggen!

Meer informatie?

Enroute komt geregeld tegen dat werkgevers te veel premie afdragen en subsidiemogelijkheden niet of onvolledig benutten. Hierdoor laten ze aanzienlijke bedragen liggen. Benieuwd hoeveel u aan onterechte premies heeft afgedragen?
Met de premiescan van Enroute weet u zeker dat u niets laat liggen. Neem voor meer informatie contact op. Wij zijn u graag van dienst!
 

Over Enroute Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV