Instroom in de Ziektewet en/of WIA

Na 2 jaar ziekte komt de (ex-)werknemer bij het UWV voor zijn of haar WIA-beoordeling. Aan het doorbetalen aan loon komt voor u als werkgever dan wellicht een einde als de medewerker een vast dienstverband bij u had, of was de doorbetaling al reeds eerder beëindigd bij een medewerker met een tijdelijk dienstverband, maar niet aan de kosten voor u als (ex-) werkgever. Sterker nog, de grootste kostenpost voor u als ex-werkgever moet nog komen!

Als de werknemer na twee jaar ziekte in de WGA komt, of al eerder een ziektewetuitkering ontvangt vanuit het UWV is de werkgever nog maximaal 12 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslast van deze werknemer. Om u een indicatie te geven van deze schadelast, dit is gemiddeld ruim € 300.000,- over een periode van 12 jaar! U betaalt deze uitkeringslasten indirect middels de gedifferentieerde premie werkhervattingskas, welke u jaarlijks vanuit het UWV ontvangt. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de instroom van de eigen ex-werknemers in de ziektewet & WGA-vast/flex.

Het UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie activiteiten van de werknemer. Een werkgever kan ook kiezen om het eigen risicodrager voor de WGA te worden. Een werkgever verzekert het risico dan weer bij de private verzekeraar met een WGA eigen risicodrager polis. De werkgever die eigen risicodrager is, is wel zelf 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen!

Consequenties werkgever

Per uitkeringscategorie treft u hieronder wat de consequenties zijn voor u als werkgever.

Ziektewetuitkering vanuit het UWV

De werknemer ontvangt in de ontstaande 3 situaties ziektewetuitkering vanuit het UWV

  1. Werknemers die binnen vier weken na het einde van het dienstverband ongeschikt tot werken worden (niet van toepassing indien de werknemer een WW-uitkering geniet en vervolgens ziek wordt).
  2. De werknemer wiens arbeidsovereenkomst eindigt binnen 104 weken na de eerste ziektedag (de werknemer die ziek uit dienst gaat).
  3. De werknemer die een WW-uitkering geniet en die vervolgens ziek wordt. De eerste 13 weken van ziekte ontvangt de werknemer nog een WW-uitkering, daarna wordt de WW-uitkering stopgezet en maakt de werknemer aanspraak op een ziektewetuitkering.

In de eerste 2 situaties worden de kosten van deze uitkering na twee jaar later maximaal 2 jaar via de gedifferentieerde premie van de werkhervattingskas bij u als werkgever in rekening gebracht. In de derde situatie bent u als werkgever niet aansprakelijk voor de uitkeringslast.

 

WGA <  35%

De werknemer ontvangt geen uitkering. Dit betekent dat de werkgever niet wordt doorbelast voor eventuele WGA – lasten. Indien de werknemer gedeeltelijk hervat is in zijn oude werkzaamheden (geen nieuwe arbeidsovereenkomst) en de werknemer valt binnen 5 jaar uit met dezelfde klachten, kan er een ophoging WGA plaatsvinden. Deze ophoging wordt dan wel aan de werkgever doorbelast. De loondoorbetalingsverplichting voor werkgever stopt echter op het moment van ziek worden. Als werknemer wel een nieuw arbeidsovereenkomst heeft gekregen, geldt opnieuw de volledige loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar voor u als werkgever.

WGA 35-80%  &  WGA 80-100%

De werknemer ontvangt een uitkering. De kosten van de uitkering worden na twee jaar later maximaal 10 jaar via de WGA gedifferentieerde premie bij werkgever in rekening gebracht. Bij het in dienst houden van deze werknemer ontvangt u als werkgever echter 1 jaar premiekorting en gedurende vijf jaar is er sprake van een No-Riskpolis. Een No-Riskpolis houdt in dat de werkgever de loondoorbetalingsverplichting (tot maximum dagloon) bij ziekte door het UWV krijgt gecompenseerd.
 

IVA 80-100%

De werknemer ontvangt een uitkering. De kosten van de uitkering worden niet bij u als oud werkgever in rekening gebracht.

Controle Premienota Werkhervattingskas

U ontvangt als werkgever jaarlijks van de Belastingdienst de “Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)”. Deze aanslag laat u als ex-werkgever betalen voor alle (ex-)werknemers die ziek bij u uit dienst zijn gegaan. Het gaat zoals reeds aangegeven om zeer forse bedragen, dus het is raadzaam deze beschikking goed te controleren en eventuele fouten (die geregeld voorkomen) eruit te halen. Anders loopt u het risico dat u ten onterechte  tienduizenden euro’s betaald!

 

Tips voor controle

  1. Vraag de gedetailleerde instroomlijsten op bij de belastingdienst, hierop staan alle ex-werknemers die een ziektewet en of WGA-uitkering hebben ontvangen.
  2. Inventariseer of de ex-medewerkers die op de eerder genoemde instroomlijst voorkomen beschikken over een No-riskpolis. Indien werknemers hierover beschikken mogen deze uitkeringslasten niet aan u worden doorbelast
  3. Inventariseer of er sofinummers op de instroomlijst staan die niet in uw salarisadministratie voorkomen (was de werknemer wel bij u in dienst?)
  4. Klopt de ingangsdatum van de desbetreffende uitkering?
  5. Staat het juiste loonheffingsnummer op de beschikking van de Werkhervattingskas?
  6. Zijn de premiepercentages correct berekend?

Mocht na controle blijken dat er fouten gemaakt zijn in deze, maak dan onmiddellijk bezwaar bij de belastingdienst, zodat alsnog de juiste premie kan worden vastgesteld, en zelfs met terugwerkende kracht  over de voorgaande jaren kan worden gecorrigeerd.

Meer informatie

Uiteraard kunt u bij de ervaren specialisten van Enroute terecht voor verdere vragen en ondersteuning, tevens kunnen wij dit gehele complexe proces voor u uit handen nemen zodat u zeker weet dat u niet te veel (heeft) betaald. U zal zeker niet de eerste zijn voor wie wij aanzienlijke bedragen hebben verdiend!

Heeft u een vraag over Instroom in de Ziektewet en/of WIA?
Jurre Spanjaard HR-finance controller Stel mij een vraag Binnen 1 werkdag reactie
Over Enroute Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2020 Enroute BV