Te veel afgedragen premies?
Wij vorderen ze voor u terug!

Enroute is uw gids in het doolhof van de sociale verzekeringswetten

 Vrijblijvend gesprekOfferte aanvragen

 

 

 

 

De continu veranderende wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid verhoogt de kosten van de werkgever maar biedt tegelijkertijd besparingsmogelijkheden! Bent u benieuwd welke?

Dossiervorming & rapportages

Als uit ons onderzoek blijkt dat er onbenutte subsidiemogelijkheden zijn, zullen er benodigde  bewijsstukken moeten worden opgevraagd bij het UWV en/of andere uitkeringsinstanties. Wij zullen als  expert het hele traject van dossiervorming voor onze rekening nemen en uiteindelijk een eindrapport  opleveren wat volledig aan alle wet- en regelgeving voldoet.  Hierdoor heeft u geen omkijken meer naar het opvragen en opmaken van de benodigde bewijslast, ons dossier kan rechtstreeks in uw personeelsadministratie worden bewaard. 

Tussenrapport

Mocht u gedurende ons onderzoek voortdurend op de hoogte willen worden gehouden over het verloop van ons onderzoek, zullen wij u wekelijks op de hoogte houden middels een digitaal tussenrapport. 

Eindrapport

In het eindrapport zal er naast de volledige wettelijk verplichte dossiervorming, ook per onderzoeksveld grondig worden weergegeven hoe de financiële resultaten zijn opgebouwd. In een bijbehorend eindgesprek van ongeveer 1 uur zullen wij alle resultaten met u doornemen.


Adviesrapport

Onderdeel van het eindrapport is een uitgebreid adviesrapport. Wij zullen u hierin aangeven waar de “onvolkomenheden” de afgelopen jaren hebben gezeten op het gebied van de Sociale Zekerheid, tevens brengen wij u volledig op de hoogte van de actuele wetgeving betreft deze materie. Ons adviesrapport in combinatie met ons eindgesprek moeten ervoor zorgen dat u in de toekomst als onderneming zelf voldoende kennis in huis heeft om optimaal gebruik te maken van alle tegemoetkomingen op het gebied van de Sociale Zekerheid.


Vertrouwelijke informatie

De door u verkregen informatie evenals alle rapportages zullen na afronding van het onderzoek blijven gelden als vertrouwelijke informatie met de hiervoor geldende verplichtingen. Alle vigerende wet- en regelgeving zullen volledig worden nageleefd, in het bijzonder de Wet bescherming Persoonsgegevens.


Meer informatie?

Wij controleren of u als werkgever niet teveel premie heeft afgedragen in de laatste 5 jaar. De materie is complex en met regelmaat zitten er fouten in de afdracht hiervan. Het vereist specifieke kennis om deze analyse goed te kunnen uitvoeren.

Met de premiescan van Enroute weet u zeker dat u niets laat liggen. Neem voor meer informatie contact op. Wij zijn u graag van dienst!

Over Enroute Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV